Bygga & bo

BOENDE OCH FASTIGHETER I BURS 

Förra året, 2017 hade Burs 317 invånare och totalt cirka 255 fastigheter.
De permanentboende bursborna bebor cirka 
128 fastigheter,
alltså  i genomsnitt 2,5 boende per fastighet/hushåll. Ungefär hälften av
fastigheterna i Burs är alltså bebodda av året-runt-bursbor. 

Antalet fastigheter ägda av personer permanent boende på fastlandet
uppgår till cirka 105 stycken dvs drygt 40 % av fastighetsbeståndet.
Motsvarande siffror för fastighetsägare boende på Gotland utanför Burs
är cirka 22 stycken dvs knappt 10 %.
Denna kartläggning av fastigheter och boende i Burs gjordes i samband
med byggande av fibernätet i Burs. Anslutningen till fibernätet blev
cirka 90 % för permanentboende, nära 60 % för övriga gotlandsboende och
cirka 47 % för fastlandsboende. 

 FASTIGHETSÖVERLÅTELSER I BURS

Fastighetsöverlåtelser 140103 –  170102  170102-lagfarter

NEDAN REDOVISAS ALLA LAGFARTER I BURS SOM FR O M 170301 FINNS PÅ
www.helagotland.se undersidan Bostad

LAGFARTSDATUM 180629
FASTIGHETSBETECKNING  Burs Västerlaus 1:31
POSTADRESS Burs Västerlaus 120
SÄLJARE Arne Jakobsson och Claes Jakobsson
KÖPARE Anton Olof Gårdsäter och Moa Mirjam Hoff
PRIS KRONOR 1.800.000 

LAGFARTSDATUM180615
FASTIGHETSBETECKNING Burs Lukse 2:10
POSTADRESS Burs Lukse 473
SÄLJARE Håkan Lars Lennart Cederlund
KÖPARE Stig Erik Gunnar Jedselius
PRIS KRONOR 1.100.000

LAGFARTSDATUM 180216
FASTIGHETSBETECKNING Burs Kärne 1:78
Småhusenhet bebyggd i Hörte
POSTADRESS Burs Kärne 847
SÄLJARE Klas Erland Benny Kristiansson och
Annika Marie Kristiansson
KÖPARE Göran Daniel Engström och Jessica Marie Engström
PRIS KRONOR 2.500.000

LAGFARTSDATUM 180115
FASTIGHETSBETECKNING Burs Stora Gläves 1:17, Sigdes 1:12, Alands 1:23
Lantbruksenhet bebyggd
POSTADRESS Burs Sigdes 187, Sigdes 189, 623 49 Stånga
SÄLJARE Karl Gunnar Sune Nyberg
KÖPARE Pär Inge Josef Björkqvist
PRIS KRONOR 5.500.000

LAGFARTSDATUM 180111
FASTIGHETSBETECKNING Burs Bandlunde 1:37 Lantbruksenhet obebyggd
SÄLJARE Peter Villy Ljunggren
KÖPARE Markus Jakob Lidman
PRIS KRONOR 550.000

LAGFARTSDATUM 170801
FASTIGHETSBETECKNING Burs Vidrings 1:25
POSTADRESS Burs Vidrings 313, 623 49 Stånga
SÄLJARE Maj-Lis Anita Hoas och Gudrun Ilse-Marie Carlsson
KÖPARE Maria Simone Lindblad och Anvar Bertil Kutraj
PRIS KRONOR 850.000

LAGFARTSDATUM  170602
FASTIGHETSBETECKNING  Burs Sigdes 1:20 och Sigdes 1:16
POSTADRESS Burs Sigdes 191, 623 49 Stånga 
SÄLJARE Robert Richard Lejon och Anna Karin Lejon
KÖPARE Per Martin Öhman och Tove Maria Björkstrand
PRIS KRONOR 2.400.000

I BURS HAR VI ETT VÄL FUNGERANDE FIBERNÄT!

VÅREN 2015 SLUTFÖRDE BURS FIBER EKONOMISK FÖRENING
I SAMARBETE MED TELIASONERA SKANOVA BYGGET AV ETT OPTISKT FIBERNÄT
MED BREDBANDSTJÄNSTER I BURS.
BURS FIBER EKONOMISK FÖRENING FULLGJORDE DÄRMED
SITT UPPDRAG OCH VAR
 
EFTER TVÅ STÄMMOBESLUT
dvs vid ordinarie stämma 23 mars och första extrastämman 27 april

I FRIVILLIG LIKVIDATION vilket registrerades hos Bolagsverket.
I samband med extrastämman 27 april blev likvidatorn
ensam styrelse och firmatecknare.
Bokslutet för perioden 1 januari – 27 april godkändes
vid en andra extrastämma 26 juli.
Kronofogden införde därefter kallelse på okända borgenärer
i Post- och Inrikes Tidningar.
Sista dag att bevaka en fordran var den 17 november 2016.
Därefter upprättades ett bokslut för perioden 27 april – 17 november
vilket granskades av revisorerna och förelades en

tredje extra stämma 14 december för godkännande.
Den stämman gav även ansvarsfrihet för likvidatorn.
Föreningen hade då inga tillgångar och skulder
och kunde därmed gå i frivillig likvidation.
Bolagsverket registrerade detta den 29 december 2016 och
föreningen var därmed upplöst.
Kolla www.oppenfiber.se om du är intresserad av fiberanslutning
nu sedan fiberprojektet i Burs är avslutat. 

KLICKA HÄR OCH KOLLA BILD FRÅN UPPLÖSNINGSKALASET