Kalender

HÄNDER I BURS!

Läs gärna tidningarnas predikoturer på fredagarna
för ev. tillägg och ändringar.
Kontaktpersoner för arrangerande förening finns HÄR

LÖRDAG 24 FEBRUARI KL 9.00 BURS KYRKA
MÄSSA Aposteln S:t Matthias dag

SÖNDAG 25 FEBRUARI KL 13.00 BURS FÖRSAMLINGSGÅRD
BURS RÖDAKORSKRETS KRETSSTÄMMA
Kaffe och semla serveras

ONSDAG 28 FEBRUARI KL 19.00 BURS BYGDEGÅRD
AFTMAT
Anmälan senast måndag 26 februari till
Hardy Pettersson telefon 48 33 59
eller e-post hardy.pettersson@ edu.gotland.se
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening

SÖNDAG 4 MARS KL 11.00 BURS KYRKA 
HÖGMÄSSA Tredje söndagen i fastan

ONSDAG 7 MARS KL 19.00 BURS BYGDEGÅRD
ÅRSMÖTEN Burs Bygdegårdsförening och Burs Hembygdsförening

SÖNDAG 18 MARS KL 19.00 BURS KYRKA 
KVÄLLSGUDSTJÄNST – UNGDOMSKÖREN Jungfru Marie Bebådelsedag

ONSDAG 21 MARS KL 10.00 BURS BYGDEGÅRD
SAMLINGSAUKTION maskiner inom lantbruk,
verkstad, entreprenad och skog.
Dödsboet efter Rikard Nilsson, Burs samt inlämnade maskiner.
Arrangör: SAJAB Auktioner, Motala
www. sajab.se

ONSDAG 28 MARS KL 19.00 BURS BYGDEGÅRD
AFTMAT
Anmälan senast måndag 26 mars till
Hardy Pettersson telefon 48 33 59
eller e-post hardy.pettersson@edu.gotland.se
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening

ONSDAG 28 MARS KL 19.00 BURS KYRKA
MÄSSA med dymmelringning 

LÅNGFREDAG 30 MARS KL 18.00 BURS KYRKA
GRAVLÄGGNINGSGUDSTJÄNST

PÅSKAFTON LÖRDAG 31 MARS KL 23.00 BURS KYRKA
PÅSKNATTSMÄSSA

SÖNDAG 22 APRIL KL 11.00 BURS KYRKA
GUDSTJÄNST Fjärde söndagen i påsktiden

ONSDAG 25 APRIL KL 19.00 BURS BYGDEGÅRD
AFTMAT
Anmälan senast måndag 23 april till
Hardy Pettersson telefon 48 33 59
eller e-post hardy.pettersson@edu.gotland.se
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening

LÖRDAG 28 APRIL KL 9.00 – 11.00 BURS BYGDEGÅRD
HÄLSOFRUKOST – Burs Röda Kors krets bjuder 

SÖNDAG 6 MAJ KL 11.00 BURS KYRKA
HÖGMÄSSA Bönsöndagen 

TORSDAG 10 MAJ KL 14.00 HJORTERS KAPELL
GUDSTJÄNST Kristi himmelfärds dag

SÖNDAG 20 MAJ KL 11.00 BURS KYRKA
PINGSTDAGEN Konfirmationshögmässa 

ONSDAG 30 MAJ KL 19.00 BURS BYGDEGÅRD
AFTMAT
Anmälan senast måndag 28 maj till
Hardy Pettersson telefon 48 33 59
eller e-post hardy.pettersson@edu.gotland.se
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening

 

  BASTUN I GAMLA SKOLAN
Varje fredag badar damerna och varje lördag badar herrarna
mellan kl 16.00 och 20.00.
Arrangör: Burs Badande Vänner

SPORTA I BURS BYGDEGÅRD
GYMPA varje måndag kl 18.30 under vinterhalvåret
med Rosa Nyström-Pettersson som ledare.
Arrangör: Burs GOIF

PINGIS varje tisdag kl 19.00 i Burs Bygdegård under vinterhalvåret.
Ingen föranmälan!
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening