Kalender

HÄNDER I BURS!

Läs gärna tidningarnas predikoturer på fredagarna
för ev. tillägg och ändringar.
Kontaktpersoner för arrangerande förening finns HÄR

SÖNDAG 20 AUGUSTI KL 11.00 BURS KYRKA
Tionde söndagen efter trefaldighet HÖGMÄSSA

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KL 11.00 BURS KYRKA
Tolfte söndagen efter trefaldighet HÖGMÄSSA

SÖNDAG 17 SEPTEMBER KL 19.00 BURS KYRKA
Fjortonde söndagen efter trefaldighet KVÄLLSGUDSTJÄNST

SÖNDAG 1 OKTOBER KL 11.00 BURS KYRKA
Den helige Mikaels dag FAMILJEGUDSTJÄNST

SÖNDAG 3 DECEMBER 1:a ADVENT KL 12.00
Burs Röda Kors krets bjuder på GRÖTLUNCH i Burs Bygdegård

EN LUNCH FÖR ENDAST DAMER ARRANGERAD AV
EN KOMMITTÉ BESTÅENDE AV ENDAST DAMER

ägde rum lördag 11 mars 2017 i Burs Bygdegård.
Evenemanget blev på de alla sätt och vis  en formidabel succé!
Stort TACK för en verkligt rolig och smaklig eftermiddag!

En lunch för endast damer arrangerad av en kommitté
bestående av endast herrar blev det även i år nämligen lördag 27 maj.   

Vid lunchen 11 mars valdes en kommitté för anordnande av
ett ännu odöpt evenemang för bara damer 
någon gång till hösten.
Denna kommitté består av damerna

Ingrid Nilsson sammankallande, Gun Sävhammar,
Lena Tyllander och Helena Hjort.

  BASTUN I GAMLA SKOLAN
Varje fredag badar damerna och varje lördag badar herrarna
mellan kl 16.00 och 20.00.
Arrangör: Burs Badande Vänner

SPORTA I BURS BYGDEGÅRD
GYMPA varje måndag kl 19.00 under vinterhalvåret
med Rosa Nyström-Pettersson som ledare.
Arrangör: Burs GOIF

PINGIS varje tisdag kl 19.00 i Burs Bygdegård under vinterhalvåret.
Ingen föranmälan!
Arrangör: Burs Bygdegårdsförening