Bildgalleri

HÄNT I BURS PÅ BILD
Då vi inte har möjlighet att i förväg kontakta alla personer
som förekommer på bilderna ber vi dig som vill ha en bild
borttagen att kontakta webbmaster så tas bilden bort.

MÅRTENS STIG INVIGS PÅSKAFTON 2021
Skaparen av stigen Mårten Wessberg
i väntan på att klippa bandet

MÅRTENS STIG FÄRDIGSTÄLLS OKTOBER 2020

BURS KYRKAS ASKLUND NU MED MYCKET VACKER MINNESTAVLA!
STORT TACK TILL K.G. THOMSSON FÖR BÅDE ARBETE OCH MATERIAL!
I bakgrunden ses ”Ängeln” skulpterad av Sanny Laurin, Burgsvik.
Askan efter den avlidne gravsätts utan gravrätt.
Den gravsattas namn samt födelse- och dödsår graveras.

 

Burs Pastorat ansvarar för skötsel av detta gravområde 
inklusive den gemensamma smyckningsplatsen. 
Endast lösa blommor får förekomma.