Bygga & bo

BOENDE OCH FASTIGHETER I BURS 

År 2017 hade Burs 317 invånare och totalt cirka 255 fastigheter.
De permanentboende bursborna bebor cirka 
128 fastigheter,
alltså  i genomsnitt 2,5 boende per fastighet/hushåll. Ungefär hälften av
fastigheterna i Burs är alltså bebodda av året-runt-bursbor. 

Antalet fastigheter ägda av personer permanent boende på fastlandet
uppgår till cirka 105 stycken dvs drygt 40 % av fastighetsbeståndet.
Motsvarande siffror för fastighetsägare boende på Gotland utanför Burs
är cirka 22 stycken dvs knappt 10 %.
Denna kartläggning av fastigheter och boende i Burs gjordes i samband
med byggande av fibernätet i Burs. Anslutningen till fibernätet blev
cirka 90 % för permanentboende, nära 60 % för övriga gotlandsboende och
cirka 47 % för fastlandsboende. 

 FASTIGHETSÖVERLÅTELSER I BURS

Fastighetsöverlåtelser 140103 –  170102  170102-lagfarter

NEDAN REDOVISAS ALLA LAGFARTER I BURS SOM FR O M 170301 FINNS PÅ
www.helagotland.se undersidan Bostad

LAGFARTSDATUM 201016
FASTIGHETSBETECKNING Bondarve 1:13
POSTADRESS Bondarve 294
SÄLJARE Wramner Bengt Stefan Axel och Åsa Karolina
KÖPARE Tickle Adam James och Annika Emilia
PRIS KRONOR 1.400.000

LAGFARTSDATUM  200810
FASTIGHETSBETECKNING Ammunde 1:26
POSTADRESS Krakstädar 1:13
SÄLJARE Öström Agneta
KÖPARE Hallvede Ulf Tore och Ingrid Katarina
PRIS KRONOR 1.400.000 

LAGFARTSDATUM 200703 
FASTIGHETSBETECKNING Bondarve 1:24
POSTADRESS Bondarve 831

SÄLJARE Erling Henrik Livereds dödsbo
KÖPARE Thomasson Age Per Seved och Högberg Åsa Helena
PRIS KRONOR 2.400.000

LAGFARTSDATUM 200420
FASTIGHETSBETECKNING Burs Häffinds 1:14 Tomt 2653 kvm
SÄLJARE Öberg Malin Maria
KÖPARE Bandobranski Slavko och Maria Birgitta
PRIS KRONOR 200.000

LAGFARTSDATUM 200124
FASTIGHETSBETECKNING Burs Kålmans 1:4 Tomtmark
POSTADRESS Burs Kålmans 264B

SÄLJARE Ljunggren Peter Willy
KÖPARE Engström Lars Göran Vilhelm och
Marina Elisabet
PRIS KRONOR 325.000 

LAGFARTSDATUM 191220
FASTIGHETSBETECKNING Burs Kålmans 1:5 Tomtmark
POSTADRESS Burs Kålmans 264C 
SÄLJARE Ljunggren Peter Willy
KÖPARE Rennstam Ola Magnus
PRIS KRONOR 325.000

LAGFARTSDATUM 191220
FASTIGHETSBETECKNING Burs Kålmans 1:1 lantbruksenhet bebyggd
POSTADRESS Burs Kålmans 266
SÄLJARE Ljunggren Peter Willy 
KÖPARE  Korell Stefan Niklas Mårten
PRIS KRONOR  3.500.000

LAGFARTSDATUM 191030
FASTIGHETSBETECKNING Burs Sigdes 1:32 Lantbruksenhet bebyggd
SÄLJARE Peter Willy Ljunggren
KÖPARE Rikard Karl Torsten Hagman
PRIS KRONOR 770.000

LAGFARTSDATUM 190715
FASTIGHETSBETECKNING Burs Salmans 1:30 industrienhet
POSTADRESS Burs Salmans 134
SÄLJARE Sjöholm Eva Marie
KÖPARE Leman Simon Matti Jonatan och von Bahr Niki Maria
PRIS KRONOR 1.150.000

LAGFARTSDATUM 190708
FASTIGHETSBETECKNING Burs Vidrings 2:1 Lantbruksenhet bebyggd
POSTADRESS Burs Vidrings 309, Stånga 623 49
SÄLJARE  Engström Mirabel Ingela Gunilla och Karlsson Thomas Christer Niklas
KÖPARE Glifberg Jimmy Kent Johan och Bendelin Anna Fhebe Teresia
PRIS KRONOR 2.650.000

LAGFARTSDATUM 190221
FASTIGHETSBETECKNING Burs Hummelbos 1:22
Småhusenhet. Tomtmark.
POSTADRESS Burs Hummelbos 954, 623 49 Stånga
SÄLJARE Sandqvist Nils Erling och Holmgren Ulla-Britt Anita
KÖPARE Törnsten Sigrid och Möller Lars Robin
PRIS KRONOR 730.000

LAGFARTSDATUM 181101
FASTIGHETSBETECKNING Burs Allmunde 1:19
POSTADRESS Burs Allmunde 158, 623 49 Stånga
SÄLJARE Carlberg Grace Astri
KÖPARE Spigel Liora Rachel
PRIS KRONOR 3.180.000 

LAGFARTSDATUM 180725
FASTIGHETSBETECKNING Burs Ammunde 1:5, 623 49 Stånga
Lantbruksenhet bebyggd
POSTADRESS Burs Ammunde 275
SÄLJARE Nordin Ylva Elisabeth
KÖPARE Van der Meulen Karl-Martin Olov och Lind Anna Malin
PRIS KRONOR 2.575.000 

LAGFARTSDATUM 180629
FASTIGHETSBETECKNING  Burs Västerlaus 1:31
POSTADRESS Burs Västerlaus 120,623 49 Stånga
SÄLJARE Arne Jakobsson och Claes Jakobsson
KÖPARE Anton Olof Gårdsäter och Moa Mirjam Hoff
PRIS KRONOR 1.800.000 

LAGFARTSDATUM180615
FASTIGHETSBETECKNING Burs Lukse 2:10
POSTADRESS Burs Lukse 473, 623 49 Stånga
SÄLJARE Håkan Lars Lennart Cederlund
KÖPARE Stig Erik Gunnar Jedselius
PRIS KRONOR 1.100.000

LAGFARTSDATUM 180216
FASTIGHETSBETECKNING Burs Kärne 1:78, 623 49 Stånga
Småhusenhet bebyggd i Hörte
POSTADRESS Burs Kärne 847
SÄLJARE Klas Erland Benny Kristiansson och
Annika Marie Kristiansson
KÖPARE Göran Daniel Engström och Jessica Marie Engström
PRIS KRONOR 2.500.000

LAGFARTSDATUM 180115
FASTIGHETSBETECKNING Burs Stora Gläves 1:17, Sigdes 1:12, Alands 1:23
Lantbruksenhet bebyggd
POSTADRESS Burs Sigdes 187, Sigdes 189, 623 49 Stånga
SÄLJARE Karl Gunnar Sune Nyberg
KÖPARE Pär Inge Josef Björkqvist
PRIS KRONOR 5.500.000

LAGFARTSDATUM 180111
FASTIGHETSBETECKNING Burs Bandlunde 1:37 Lantbruksenhet obebyggd
SÄLJARE Peter Villy Ljunggren
KÖPARE Markus Jakob Lidman
PRIS KRONOR 550.000

LAGFARTSDATUM 170801
FASTIGHETSBETECKNING Burs Vidrings 1:25
POSTADRESS Burs Vidrings 313, 623 49 Stånga
SÄLJARE Maj-Lis Anita Hoas och Gudrun Ilse-Marie Carlsson
KÖPARE Maria Simone Lindblad och Anvar Bertil Kutraj
PRIS KRONOR 850.000

LAGFARTSDATUM  170602
FASTIGHETSBETECKNING  Burs Sigdes 1:20 och Sigdes 1:16
POSTADRESS Burs Sigdes 191, 623 49 Stånga 
SÄLJARE Robert Richard Lejon och Anna Karin Lejon
KÖPARE Per Martin Öhman och Tove Maria Björkstrand
PRIS KRONOR 2.400.000

I BURS HAR VI ETT VÄL FUNGERANDE FIBERNÄT!

VÅREN 2015 SLUTFÖRDE BURS FIBER EKONOMISK FÖRENING
I SAMARBETE MED TELIASONERA SKANOVA BYGGET AV ETT OPTISKT FIBERNÄT
MED BREDBANDSTJÄNSTER I BURS.
BURS FIBER EKONOMISK FÖRENING FULLGJORDE DÄRMED
SITT UPPDRAG OCH VAR
 
EFTER TVÅ STÄMMOBESLUT
I FRIVILLIG LIKVIDATION vilket registrerades hos Bolagsverket.
Kolla www.oppenfiber.se om du är intresserad av fiberanslutning
nu sedan fiberprojektet i Burs är avslutat.