Föreningar

HÄR PRESENTERAS IDEELLA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I BURS

 Arrangemang hittar du i Kalender

BURS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2021 och Verksamhetsplan 2022
2021BRFVerksamhetsberättelse

Burs Bygdegårdsförening äger och driver två fastigheter i Burs
nämligen BURS BYGDEGÅRD och BURS KULTURSTATION
Medlem i Burs Bygdegårdsförening blir du genom att
betala in 200 kronor på bankgiro 419-9634 eller swisha 1230140954
Medlemsavgiften gäller hela hushållet dvs alla som är bosatta på samma adress.
Skriv adress i meddelandet!
Uppge namn på alla vuxna medlemmar i hushållet!
Styrelse vald vid årsmötet 20220306:
Ordförande Hardy Pettersson telefon 0498 48 33 59, 0762 47 97 89 
Kassör Monica Engdahl telefon 0702 11 49 51
Sekreterare Erik Rudstedt
Övriga i styrelsen: Liora Spigel, Nicklas Martell, Andreas Fredin, Jimmy Glifberg (ny)
Suppleanter: Torgny Jacobsson, Mona Dubrehed, Nicklas Hoffman
Revisorer: Elisabeth Österberg, Gösta Hjort
Revisorssuppleanter: Roland Nilsson, Maria Fredin
Valberedning: Jan-Olof Pettersson (sammankallande), Bo Jakobsson, Sune Nilsson

BURS HEMBYGDSFÖRENING
KLICKA NEDAN PÅ BURS HEMBYGDSFÖRENING 
SÅ KOMMER DU TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS EGEN HEMSIDA.
Kolla MENY uppe till vänster på hemsidan!
BURS HEMBYGDSFÖRENING

Burs Hembygdsförening äger och driver följande sevärdheter i Burs
nämligen Fattigstugan, Skolmuséet, Sojdemuséet, Sockenarkivet och Kvarnen vid Kärna.
Vill du boka tid för guidad visning av någon av platserna kontakta
Tore Gustavsson telefon 070-547 81 79 eller
för Fattigstugan Birgittha Cederlund telefon 070-222 46 86 eller
för Egon Klints Sojdemuseum Kristina Östre Jakobsson telefon 070-331 23 56

Medlem i Burs Hembygdsförening blir du genom att betala in 50 kronor
per medlem fyllda 18 år till bankgiro 5469-0185.

Styrelse vald vid årsmötet 220306:
Ordförande Ulf Jacobsson telefon 0708 68 11 22, ulf.jacobsson@gmail.com
Övriga i styrelsen: Birgittha Cederlund, Inger Hellström, Per Setterwall,
Sören Gannholm, Tore Gustavsson, Birgitta Wallin, Kjell Arvidsson,
Ulf Jakobsson (ny), Britt-Marie Johansson (ny)
Revisorer: Roland Nilsson, Elisabeth Österberg
Revisorssuppleanter: Kaj Österberg, Jan Olof Pettersson
Valberedning:  Bo Jacobsson, Kristina Östre Jakobsson (ny)

BURS GoIF
Aktiviteter inom Burs GoIF är t ex gymnastik i Bygdegården
och pärkträning på Idrottsplatsen i Burs.
Medlem i Burs GoIF blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 712-0900.
Skriv namn och personnummer, alla tolv siffrorna på den/de som betalningen avser.
Medlemsavgiften är 50 kronor per medlem fyllda 18 år och
100 kr för familj med personlig registrering.
Postadress: Box 37, 623 15 Stånga
E-postadress: bursgoif@hotmail.com

BURS RÖDA KORS KRETS
Ordförande Bertil Johansson telefon 0498 48 30 26, sigsarve@tele2.se
Kassör Cecilia Kjellstedt telefon 0498 48 33 22
Övriga i styrelsen: Maggie Nilsson, Gertrud Cedergren, Pia Nilsson
Revisorer: Ingvar Ronström, Kjell Johansson

BURS LRF LOKALAVDELNING
Ska uppdateras!
Ordförande Johan Nilsson telefon 0498 48 29 24, johan.n2@tele2.se
Kassör Rune Fredin telefon 0498 48 30 54
Sekreterare Thomas Nilsson telefon 0498 48 30 11

STÅNGA – BURS PRO
Kontaktombud:
Ordförande Bertil Enekvist 0706 88 67 47, 0498 48 25 70
Vice ordförande Britt Sjöndin 0701 51 32 26
e-post stanga-burs@pro.se

FÖRENINGEN STAVGARD
Stöd verksamheten! Bli medlem! Årsavgift 100 kronor vid fyllda 18 år, yngre 10 kronor.
Bankgiro 5662-1048, e-postadress stavgard@gmail.com

KLICKA NEDAN PÅ BURS PASTORAT 
SÅ KOMMER DU TILL PASTORATETS EGEN HEMSIDA
BURS PASTORAT
Burs Pastorat, telefon 0498 48 30 01
Kyrkoherde tjänsten vakant
Klockare Kjell Arvidsson, mobil 073-363 89 40
kjell.arvidsson@svenskakyrkan.se
1512kyrkringning3KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH LÄS OM RINGNINGSSEDER OCH KLOCKAN I BURS
1608Klockringning