Föreningar

HÄR PRESENTERAS IDEELLA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I BURS

 Arrangemang hittar du i Kalender

BURS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Burs Bygdegårdsförening äger och driver två fastigheter i Burs
nämligen BURS BYGDEGÅRD och BURS KULTURSTATION
Medlem i Burs Bygdegårdsförening blir du genom att
betala in 200 kronor på bankgiro 419-9634.
Medlemsavgiften gäller hela hushållet dvs alla som är bosatta på samma adress som huvudmedlemmen.
Du behöver endast ange namnet på huvudmedlemmen vid betalningen av medlemsavgiften.
Ordförande Hardy Pettersson telefon 0498 48 33 59, 0762 47 97 89 
Vice ordförande Alf Nilsson telefon 0498 48 69 09
Kassör Monica Engdahl telefon 0702 11 49 51
Sekreterare Agneta Eriksson telefon 0737 21 17 22

KLICKA NEDAN PÅ BURS HEMBYGDSFÖRENING 
SÅ KOMMER DU TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS EGEN HEMSIDA.
BURS HEMBYGDSFÖRENING
Årsmötesprotokollet för 2017 finns på hembygdsföreningens egen sida
Burs Hembygdsförening äger och driver följande sevärdheter i Burs
nämligen Fattigstugan, skolmuséet, Sojdemuséet, Sockenarkivet och Kvarnen vid Kärna.
Medlem i Burs Hembygdsförening blir du genom att betala in 50 kronor per medlem fyllda 18 år till bankgiro 5469-0185.
Ordförande Sören Gannholm telefon 0498 48 32 62, soren@gannholm.org
Kassör Sune Nilsson telefon 0498 48 30 45
Sekreterare Birgittha Cederlund 0498 48 30 87

BURS GoIF
Aktiviteter inom Burs GoIF är t ex gymnastik i Bygdegården och pärkträning på Idrottsplatsen i Burs.
Medlem i Burs GoIF blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 712-0900.
Skriv namn och personnummer, alla tio siffrorna på den/de som betalningen avser. Medlemsavgiften är 50 kronor per medlem fyllda 18 år och
100 kr för familj med personlig registrering.
Ordförande Kerstin Österberg telefon 0498 48 33 32, kerstin.osterberg@gotland.se
Kassör Ann-Sofie Karlsson telefon 0498 48 20 00
Sekreterare Thomas Andersson telefon 0498 21 17 01

BURS RÖDA KORS KRETS
Ordförande Bertil Johansson telefon 0498 48 30 26, sigsarve@tele2.se
Kassör Cecilia Kjellstedt telefon 0498 48 33 22

BURS LRF LOKALAVDELNING
Ordförande Johan Nilsson telefon 0498 48 29 24, johan.n2@tele2.se
Kassör Rune Fredin telefon 0498 48 30 54
Sekreterare Thomas Nilsson telefon 0498 48 30 11

STÅNGA – BURS PRO
Kontaktombud:
Ordförande Bertil Enekvist 0706 88 67 47, 0498 48 25 70
Vice ordförande Britt Sjöndin 0701 51 32 26
e-post stanga-burs@pro.se

FÖRENINGEN STAVGARD
Stöd verksamheten! Bli medlem! Årsavgift 100 kronor vid fyllda 18 år, yngre 10 kronor.
Bankgiro 5662-1048, e-postadress stavgard@gmail.com
Ordförande Magnus Sjöholm magnus.sjoholm@me.com
Kassör Tore Gustafsson tgustson@gmail.com
Sekreterare Carin Olofsson claes.carin@tlei.com

KLICKA NEDAN PÅ BURS PASTORAT 
SÅ KOMMER DU TILL PASTORATETS EGEN HEMSIDA
BURS PASTORAT
Burs Pastorat, Stånga-Burs Församling
Kyrkoherde Emil Stenhammar, Pastorsexpeditionen Burs öppet onsdagar kl 10 – 12
telefon 0498 48 30 01, 0703 71 42 95
e-post burs.pastorat@svenskakyrkan.se, emil.stenhammar@svenskakyrkan.se
Tid för förrättningar samt församlingshemmet i Burs bokas genom pastorsexpeditionen i Burs.

1512kyrkringning3KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH LÄS OM RINGNINGSSEDER OCH KLOCKAN I BURS
1608Klockringning