Föreningar

HÄR PRESENTERAS IDEELLA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I BURS

 Arrangemang hittar du i Kalender

BURS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Burs Bygdegårdsförening äger och driver två fastigheter i Burs
nämligen BURS BYGDEGÅRD och BURS KULTURSTATION
Medlem i Burs Bygdegårdsförening blir du genom att
betala in 200 kronor på bankgiro 419-9634.
Medlemsavgiften gäller hela hushållet dvs alla som är bosatta på samma adress som huvudmedlemmen.
Du behöver endast ange namnet på huvudmedlemmen vid betalningen av medlemsavgiften.
Ordförande Hardy Pettersson telefon 0498 48 33 59, 0762 47 97 89 
Vice ordförande Alf Nilsson telefon 0498 48 69 09
Kassör Monica Engdahl telefon 0702 11 49 51
Sekreterare Erik Rudstedt
Övriga i styrelsen:  Liora Spiegel, Nicklas Martell, Ove Österberg,
Torgny Jakobsson, Mona Dubrehed, Niclas Hoffman
Revisorer: Elisabeth Österberg, Gösta Hjort
Valberedning: Jan-Olof Pettersson (sammankallande), Bo Jakobsson, Sune Nilsson

KLICKA NEDAN PÅ BURS HEMBYGDSFÖRENING 
SÅ KOMMER DU TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS EGEN HEMSIDA.
Kolla MENY uppe till vänster på hemsidan!
BURS HEMBYGDSFÖRENING
Burs Hembygdsförening äger och driver följande sevärdheter i Burs
nämligen Fattigstugan, skolmuséet, Sojdemuséet, Sockenarkivet och Kvarnen vid Kärna.
Medlem i Burs Hembygdsförening blir du genom att betala in 50 kronor per medlem fyllda 18 år till bankgiro 5469-0185.
Ordförande Sören Gannholm telefon 0498 48 32 62, soren@gannholm.org
Kassör Sune Nilsson telefon 0498 48 30 45
Övriga i styrelsen: Birgittha Cederlund, Inger Hellström, Mia Winberg, Ulf Jacobsson,
Per Setterwall, Birgitta Wallin, Kjell Arvidsson, Roland Pettersson, Torsten Cederlund
Revisorer: Roland Nilsson, Elisabeth Österberg
Valberedning: Gösta Hjort (sammankallande), Mårten Wessberg, Bo Jacobsson

BURS GoIF
Aktiviteter inom Burs GoIF är t ex gymnastik i Bygdegården
och pärkträning på Idrottsplatsen i Burs.
Medlem i Burs GoIF blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 712-0900.
Skriv namn och personnummer, alla tio siffrorna på den/de som betalningen avser.
Medlemsavgiften är 50 kronor per medlem fyllda 18 år och
100 kr för familj med personlig registrering.
Ordförande Kaj Österberg 0709 67 94 30, elisabet.osterberg@telia.com
Kassör Lucas Karlsson 0703 80 86 18
Sekreterare Torgny Jakobsson 0707 66 48 10

BURS RÖDA KORS KRETS
Ordförande Bertil Johansson telefon 0498 48 30 26, sigsarve@tele2.se
Kassör Cecilia Kjellstedt telefon 0498 48 33 22
Övriga i styrelsen: Maggie Nilsson, Gertrud Cedergren, Pia Nilsson
Revisorer: Ingvar Ronström, Kjell Johansson

BURS LRF LOKALAVDELNING
Ordförande Johan Nilsson telefon 0498 48 29 24, johan.n2@tele2.se
Kassör Rune Fredin telefon 0498 48 30 54
Sekreterare Thomas Nilsson telefon 0498 48 30 11

STÅNGA – BURS PRO
Kontaktombud:
Ordförande Bertil Enekvist 0706 88 67 47, 0498 48 25 70
Vice ordförande Britt Sjöndin 0701 51 32 26
e-post stanga-burs@pro.se

FÖRENINGEN STAVGARD
Stöd verksamheten! Bli medlem! Årsavgift 100 kronor vid fyllda 18 år, yngre 10 kronor.
Bankgiro 5662-1048, e-postadress stavgard@gmail.com

KLICKA NEDAN PÅ BURS PASTORAT 
SÅ KOMMER DU TILL PASTORATETS EGEN HEMSIDA
BURS PASTORAT
Burs Pastorat, telefon 0498 48 30 01
Pastorsexpeditionen Burs öppen onsdagar kl 10 – 12
Kyrkoherde Stefan Sundelin, mobil 070-541 81 19
stefan.sundelin@svenskakyrkan.se
Klockare Kjell Arvidsson, mobil 073-363 89 40
kjell.arvidsson@svenskakyrkan.se
1512kyrkringning3KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH LÄS OM RINGNINGSSEDER OCH KLOCKAN I BURS
1608Klockringning