Föreningar

HÄR PRESENTERAS IDEELLA FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I BURS

 Arrangemang hittar du i Kalender

BURS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2022  och Verksamhetsplan 2023

BursVB-22a 
BursVB-22b
BursVB-22c

Burs Bygdegårdsförening äger och driver två fastigheter i Burs
nämligen BURS BYGDEGÅRD och BURS KULTURSTATION
Medlem i Burs Bygdegårdsförening blir du genom att
betala in 200 kronor på bankgiro 419-9634 eller swisha 1230140954
Medlemsavgiften gäller hela hushållet dvs alla som är bosatta på samma adress.
Skriv adress i meddelandet!
Uppge namn på alla vuxna medlemmar i hushållet!
Styrelse vald vid årsmötet 2023:
Ordförande Hardy Pettersson telefon 0762 47 97 89 
Kassör Monica Engdahl telefon 0702 11 49 51
Sekreterare Erik Rudstedt
Övriga i styrelsen: Liora Spigel, Nicklas Martell, Andreas Fredin, Jimmy Glifberg
Suppleanter: Torgny Jacobsson, Mona Dubrehed, Nicklas Hoffman
Revisorer: Elisabeth Österberg, Gösta Hjort
Revisorssuppleanter: Roland Nilsson, Maria Fredin
Valberedning: Jan-Olof Pettersson (sammankallande), Bo Jakobsson, Sune Nilsson

BURS HEMBYGDSFÖRENING
KLICKA NEDAN PÅ BURS HEMBYGDSFÖRENING 
SÅ KOMMER DU TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS EGEN HEMSIDA.
Kolla MENY uppe till vänster på hemsidan!
BURS HEMBYGDSFÖRENING

Burs Hembygdsförening äger och driver följande sevärdheter i Burs
nämligen Fattigstugan, Skolmuséet, Sojdemuséet, Sockenarkivet och Kvarnen vid Kärna.
Vill du boka tid för guidad visning av någon av platserna kontakta
Tore Gustavsson telefon 070-547 81 79 eller
för Fattigstugan Birgittha Cederlund telefon 070-222 46 86 eller
för Egon Klints Sojdemuseum Kristina Östre Jakobsson telefon 070-331 23 56

Medlem i Burs Hembygdsförening blir du genom att betala in 50 kronor
per medlem fyllda 18 år till bankgiro 5469-0185.

Styrelse vald vid årsmötet 2023
Ordförande Ulf Jakobsson Vesterlaus 070-562 56 57 ulf.jacobsson@vesterlaus.se
Vice ordförande Kjell Arvidsson
Kassör Tore Gustavsson telefon 070-547 81 79 tgustson@gmail.com
Sekreterare Birgittha Cederlund 070-222 46 86  sommargotland@hotmail.com
Övriga i styrelsen:
Inger Hellström, Britt-Marie Johansson, Ulf Jacobsson (Änges)
Bigitta Wallin, Sören Gannholm, Marina Engström
Revisorer: Roland Nilsson, Elisabeth Österberg
Revisorssuppleanter: Kaj Österberg, Jan Olof Pettersson
Valberedning:  Kristina Östre sammankallande, Rolf Öström, Mats Hederstedt
Representant Vanges Gårdsmuseum: Inger Hellström

BURS GoIF
Aktiviteter inom Burs GoIF är t ex gymnastik i Bygdegården
och pärkträning på Idrottsplatsen i Burs.
Medlem i Burs GoIF blir du genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 712-0900
eller swisha 123 612 83 42.
Medlemsavgiften är 50 kronor per medlem fyllda 18 år och 100 kr för familj.
Postadress: Box 37, 623 15 Stånga
E-postadress: bursgoif@hotmail.com

STÅNGA – BURS PRO
Kontaktombud:
Ordförande Bertil Enekvist 0706 88 67 47, 0498 48 25 70
Vice ordförande Britt Sjöndin 0701 51 32 26
e-post stanga-burs@pro.se

FÖRENINGEN STAVGARD
Stöd verksamheten! Bli medlem! Årsavgift 100 kronor vid fyllda 18 år, yngre 10 kronor.
Bankgiro 5662-1048, e-postadress stavgard@gmail.com

KLICKA NEDAN PÅ BURS PASTORAT 
SÅ KOMMER DU TILL PASTORATETS EGEN HEMSIDA
BURS PASTORAT
Burs Pastorat, telefon 0498 48 30 01
Kyrkoherde tjänsten vakant
Klockare Kjell Arvidsson, mobil 073-363 89 40
kjell.arvidsson@svenskakyrkan.se
1512kyrkringning3KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH LÄS OM RINGNINGSSEDER OCH KLOCKAN I BURS
1608Klockringning