Om Burs

gotlandskarta340x524

Namnet Bur(g)s härrör från den grusås, som sträcker sig hela vägen från gränsen till När och ända fram till ”Burgände” där vägen till Ronehamn nu går ned.

Burs är en socken med medeltida ursprung på sydöstra Gotland med endast 10 km  till centralorten Hemse och 50 km till världsarvstaden Visby. Socknen är en slättbygd, till del på marker av de utdikade Rone myr samt Lye och Burs träsk. Socknens landareal är 41,79 kvadrarkilometer. Socknen tillhörde Burs ting som i sin tur ingick i Burs sätting i Sudertredingen. Burs socken har tillhört samma fögderier och domsagor som Gotlands södra härad. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Burs församling som år 2006 uppgick i Stånga-Burs församling. För de borgerliga frågorna bildades 1862 Burs landskommun, som 1952 inkorporerades i Stånga landskommun, sedan 1971 en del av Gotlands kommun.
År 1780 bodde 450 personer i Burs. Befolkningen ökade ända fram till 1870 med en toppnotering på 923 boende. Sedan dess har befolkningen stadigt minskat och var 2018 nere i 309 personer. Sistnämnda år minskade befolkningen med 8 personer (-2,5%) och under hela perioden 2013-2018 med 20 personer (-6.1%). År 1973 låg antalet bursbor på samma nivå som 1810.  Läs mer om befolkningsutvecklingen i Burs i filen Bursbor antal-21

I Burs undantaget Herta stugområde finns det cirka 255 bebyggda fastigheter. Ungefär hälften av fastighetsägarna är mantalsskrivna på sina fastigheter i Burs. Cirka 9 % av fastighetsägarna är bosatta på Gotland i övrigt och cirka 41 % på fastlandet. I Herta stugområde finns det cirka 45 bebodda fastigheter, till övervägande del av fritidsboende från Gotland och fastlandet.

Burskusten kantas av fiskelägen, småbåtshamnar, badstränder och  fågelområden och mycket annat värt att upptäcka och besöka!

Härliga Hörte året runt!

HertaVinter500

HertaSommar500

       Läs om Hörte strand HÄR och Hörte Fiskeläge HÄR  

Läs om Hummelbosholm HÄR och Hummelbosholms fågelskyddsområde HÄR

Läs om Krakstädar fiskeläge HÄR

Läs om Tomtbod fiskeläge HÄR

Läs om Lukse stenröse HÄR

Alldeles i början av vägen från Burs till Stånga finns en liten infart till ett relativt nytt naturreservat – läs om Sigdes naturreservat HÄR.
Från den hemsidan finns det en länk till ”gårdar i Burs” och på den sidan en länk till en detaljerad beskrivning av Prästgården i Burs
(Källa Fastighetsinventeringen, Länsmuséet på Gotland).

Läs om fler sevärda sevärdheter i Burs HÄR

Läs om föreningslivet i Burs HÄR

Läs om Burs Bygdegård HÄR och Kulturstationen HÄR

Läs om stugor och lägenheter att hyra i Burs HÄR

Läs om kommande evenemang i Burs HÄR

Läs om förskolan Lyckan i Burs HÄR

                                                grindstolpelogga
Vad är nu detta för någonting? Varför här på denna webb? Jo detta är ”förlagan” till den burslogga som pryder varje sida på burswebben. Det handlar om en grindstolpe av kalksten från 1300-talet,  numera placerad vid fattigstugan i Burs. Några sådana grindstolpar har hittats på Gotland och bursstenen är en av de vackrast huggna. Grindstolparna lånade i allmänhet sin form från s.k. ”bislag” som var vanliga framför ingångarna till köpmanshusen i nordtyska städer och även i Visby.

                   Foto: Helena Hjort