Första Sidan

A K T U E L L T  I  B U R S

TEATERRESA LÄNSTEATERN LÖRDAG 14 APRIL KL 16.00
”MINA DRÖMMARS LAND  – EN SHOW OM MI OCH DI”
Teaterlunch i Burs Bygdegård och buss till/från teatern.
Boka senast fredag 9 mars hos Hardy Pettersson tel. 0498-48 33 59
eller hardy.pettersson@edu.gotland.se

VÅRENS DAMLUNCH I BURS BYGDEGÅRD
ARRANGERAS AV
ETT GÄNG DAMER LÖRDAG 5 MAJ!

KLICKA PÅ DENNA LÄNK OCH KOLLA IN
UTSTÄLLNINGEN ”NU KOMMER BURS TING!”
I LANGSKA HUSET 10-25 FEBRUARI KL 12-16
TISDAGAR, FREDAGAR, LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR

30-talet slöjdare och konsthantverkare från socknarna
Burs, Stånga, När och Lau ställer ut trä, pilflätning, smide,
tovat, 
knypplat och mycket mera. 

NU KLART MED OMBYGGNAD OCH INFLYTTNING!
Burs Kulturstation samlar aktiviteter
för handen, kroppen och knoppen!
Klicka http://www.burs.nu/kulturstationen/


      BERIKANDE BIBLIOTEK


GRYMT GYM

 OM DU ÄR MEDLEM I BURS BYGDEGÅRDSFÖRENING
OCH VILL HA INBJUDNINGAR TILL EVENEMANG
DIREKT TILL DIN E-POSTADRESS –
MAILA DEN TILL bursbygdegard@telia.com. 

OM DU INTE REDAN GJORT DET FÖRSTÅS…
UNDER FLIKEN FÖRENINGAR KAN DU LÄSA HUR MAN BLIR MEDLEM.

Denna hemsida för Burs socken på sydöstra Gotland ägs och drivs av Burs bygdegårdsförening.
E-postadressen till webbmastern är burshelena@hotmail.com
Ett sockenutvecklingsprojekt år 2001 innehållande bl a webbutbildning för bursbor resulterade i en egen hemsida för Burs.
Den drevs med programmet FrontPage fram till år 2013
då en ny hemsida i WordPress presenterades.
Hela tiden har webbhotell (LM Data i Jönköping) och webbmaster varit desamma.