Sevärdheter

BURS ÄR FULLT AV KULTURELLA SEVÄRDHETER VÄL VÄRDA BESÖK!
HÄR PRESENTERAS DE MEST KÄNDA !

RINGKORSET
Ett ringkors av kalksten står vid Sigdes, där vägen till När svänger av.Korset antas vara rest till minne av en präst
som omkom genom olyckshändelse 1448.

ringkorset
JÄTTEN EDMAN
Mitt i socknen nära ringkorset står jätten Edman i naturlig storlek. Statyn är skapad av träkonstnären och f.d. bursbon Armin Irwahn Gustav Edman föddes 1881 och började i tonåren växa på ett oförklarligt och oroväckande sätt och förevisades sedan på marknader och nöjesfält. Han blev mycket berömd och vid sin död 31 år gammal
mätte han hela 245 cm.
Under en turné i Finland drabbades han av tyfus och dog hastigt. Han kom aldrig
tillbaka till Sverige och Burs. Nu har man dock hittat hans gravplats på Talvisalo kyrkogård
i Savonlinna. Man skulle gräva en ny grav på kyrkogården och då råkade man på ett ben
som var anmärkningsvärt stort. Man gick då vidare till arkiven och fann att K.J. Edman
hade begravts där den 4 oktober 2012. Initialerna borde ha varit K.G. men sådana fel
var tydligen vanliga förr. Så nu 2022 vet vi slutet på Jätten Edmans historia, som förmedlats
oss från personalen på kyrkogården i Talvisalo via Stefan Sundelin och Bimbi Ollberg.

jätten BURS KYRKA
Mitt i byn står Burs kyrka byggd som romansk kyrka omkring 1240. Hundra år senare revs det lilla koret och ett nytt och större byggdes i gotisk stil. Prästgården vars äldsta delar är från 1500-talet, stod klar 1770 då övervåningen färdigställdes. Genom att ladugårdarna från 1800-talet är intakt är Burs Prästgård en av de vackraste och bäst bevarade prästgårdarna på Gotland.

I
nfo om ringningsseder och kyrkklockan i Burs 1608Klockringning

kyrkan

 HJORTERS KAPELL
På vägen mellan Burs och Ronehamn ligger Hjorters Kapell byggt 1858, som är ett av Sveriges äldsta lekmannakapell. Hjorterianismen var en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan och kan ses som en reaktion mot det ”syndiga” som många gånger levdes. Namnet ”Hjorterianer” kommer från grundarens namn, Jöns Hjorter.
hjorterskapell

STAVGARD
Stavgardsområdet rymmer flera olika sevärdheter bl a kultur- och naturstigar.

STAVARS HUS
Den största husgrunden i östersjöområdet för omkring 2000 år sedan.

STAVARS SKATT
Silverskatt från 900-talet med cirka 1500 silvermynt.

STAVGARDS JÄRNÅLDERSBY

stavgard

VANGES GÅRDSMUSEUM
Vid Vanges Gårdsmuseum på vägen mellan Burs och Ronehamn finns Gotlands största samling av bruksföremål. Museet har skapats av gårdens ägare Birger Kristensson och skänkts till Stiftelsen Vanges Gårdsmuseum.

vanges

SÅIDSMUSÉET
I Burs finns ett välsorterat hembygdsmuseum med många ovanlig och spännande föremål.På området ligger tre tjärdalar därav namnet Såidsmuséet (tjärdalsmuséet). I muséet finns gamla vägstenar, vagnar, plogar, tröskor, husgeråd m.m.
Vissa år brinner milan som förr i den gamla tjärdalen.

FATTIGSTUGAN
På fattigstugan hamnade alla som av någon anledning inte kunde försörja sig själva. Socknen skulle hålla dem med mat och husrum. Utanför stugan står en medeltida grindstolpe ursprungligen från Stora Gläves.Den sällsynt vackra utsmyckningen inspirerade till skapandet av Burs egen logga i slutet av 1900-talet.Alltså den logga som finns på varje sida på denna webb! fattigstuganSKOLMUSÉET 
Fattigstugans gamla vedbod har blivit inredd till skolmuseum. Burs Hembygdsförening erbjöds nämligen att ta över material och gammal inredning när skolan i Burs lades ned. Här finns gamla skolböcker från mitten av 1800-talet, skolplanscher, mekaniska uppfinningar, konserverade ormar, kalvfoster och mycket mera.  
skolmuseum

KVARNEN VID KÄRNA
Kvarnen restaurerades under åren 1980-81 av Burs Hembygdsförening sedan nyttjanderättsavtal tecknats med kvarnägaren.

kvarnen


SOCKENARKIVET

Det gamla sockenmagasinet intill Burs Bygdegård har iordningställts till ett sockenarkiv. Tanken är att samla in bl a gamla handlingar, kartor och skifteshandlingar som ligger på gårdarna och som kanske ingen bryr sig om.

 sockenarkivet

Foto: Helena Hjort